Bydlení v centru města

Mimořádné budovy a prostory v historickém centru

Bydlení v centru města

Mimořádné budovy a prostory v historickém centru

Nebytové prostory v centru města

Reprezentativní a inovační, komerční nenovitosti

Nebytové prostory v centru města

Reprezentativní a inovační, komerční nenovitosti

Portfolio nemovitostí

Správa lukrativních prostorů a objektů

Portfolio nemovitostí

Správa lukrativních prostorů a objektů

IES MORAVIA a.s.
– pronájem a správa nemovitostí

Společnost IES MORAVIA REAL, a.s.; spravuje nemovitosti na lukrativních místech v centru historické Olomouce a zajišťuje jejich využití nájemci.

PORTFOLIO NEMOVITOSTÍ

Společnost IES MORAVIA REAL, a.s.; byla založena v roce 2004. Od svého založení se zabývá všemi činnostmi souvisejícími s pronájmem a správou nemovitostí. Během svého působení jsme získali mnoho zkušeností, které byly přínosem pro další rozvoj činnosti v této oblasti. Prioritní komoditou na trhu se pro nás staly nemovitosti v historickém centru města Olomouce.

 

Hlavní činnosti společnosti:

Správa nemovitosti

 

V současné době IES MORAVIA REAL, a.s.; spravuje několik nemovitostí situovaných v historickém centru města Olomouce. Společnost IES MORAVIA REAL a.s. se zaměřuje zejména na zachování a obnovu hodnot místního, architektonického a historického rozsahu. Námi spravované objekty prošly mnohdy rozsáhlými rekonstrukcemi a rehabilitacemi, kdy primárním cílem bylo navrácení života domům na úrovni odpovídající dané lokalitě.


 

Společnost IES MORAVIA REAL, a.s.; si je plně vědoma, že správou objektů v památkové zóně města Olomouc, příp. nemovitých kulturních památek, má závazky vyplývající z památkové ochrany. I přes zvýšení nákladů na opravy jsou vždy zapracovány požadavky památkového úřadu. Následné využívání těchto budov je v souladu s jejich umístěním a historií. Nebytové prostory jsou pronajímány pouze subjektům, které harmonizují s charakterem budovy a prostředím.

 

U některých objektů spravovaných naší společností lze říci, že tyto objekty byly při jejich převzetí, z hlediska jejich statiky, vlhkosti a dezolátního a vybydleného stavu, ohroženy.

 

Společnosti se zcela podařilo zrehabilitovat dům na ul. 28. října. V současné době zde sídlí společnost UniCredit Bank. Jednalo se o objekt bývalé lékárny, který více než 10 let chátral, byl trvale podmáčený, a to vše mělo za následek porušení statiky domu. Po převzetí tohoto objektu naší společností se podařilo do dvou let jej plně zrekonstruovat a vybudovat moderní administrativní budovu nyní využívanou pro bankovní služby, která reprezentuje frekventovanou ulici a koresponduje i s protější nově vybudovanou nákupní galerií Moritz.

 

V roce 2007 byla do dvou let od převzetí ukončena rekonstrukce dvou chátrajících domů v ulicích Ostružnická a Ztracená. V rámci rekonstrukce objektů zde byla mimo jiné vybudována nová obchodní pasáž, která spojuje tyto dvě ulice a poskytuje tak svým zákazníkům nejen příjemný nákup a pohodlný průchod mezi ulicemi, ale také několik krásných bytů k pronájmu. Vybudováním průchozí obchodní pasáže vzniklo nové zajímavé zákoutí v centru města.

Mezi námi spravované objekty patří také dvoupodlažní dům stojící na ulici Žerotínovo náměstí, ve kterém byla provedena kompletní rekonstrukce v roce 2017. Nyní zde můžete navštívit jedinečnou rodinnou kavárnu V lese, která je zaměřena především na rodiče s dětmi a sdružuje práci českých výrobců a prodejců. Dále se v přízemí objektu nachází kadeřnický salon a v patře domu bytové jednotky k pronájmu.

Rekonstrukcí prošel v roce 2018 i bývalý měšťanský dům, který se nachází na ulici Michalská. Díky naší společnosti může objekt nabídnout celou řadu moderních bytů různých dispozic v prvním až třetím patře v pavlačovém stylu. V přízemí zde našel své zázemí také řetězec Potrefená husa společnosti Pivovary Staropramen, který v centru města poskytuje zákazníkům široký výběr chutných jídel a piv.

Na rozhraní Horního a Dolního náměstí je situován čtyřpodlažní dům, který naše společnost kompletně zrekonstruovala a zajistila tak další nabídky nebytových prostor v centru města. Přízemí objektu využila jako své zázemí pobočky rakouská banka Oberbank AG. Další patra jsou koncipována na kancelářskou činnost a slouží tak jako základna podnikům různých zaměření.

 

Dalším objektem v havarijním a dezolátním stavu, který naše společnost převzala do správy je objekt Staroměstských kasáren na ulici Studentská. V roce 2013 probíhala na tomto objektu nezbytná „záchranná“ opatření sestávající ze zamezení průniku vody a vlhkosti do objektu, a to zejména generální opravou střech a zbudováním izolace proti vsakující vodě. Z důvodu sanace objektu bylo nutné přistoupit i k obnažení zdí pod úrovní terénu. Jako důsledek těchto prací byla provedena i oprava přiléhajícího veřejného chodníku na náklady společnosti. Mezi chodníkem a velmi frekventovanou silnicí vznikl nový zelený pás, který chodcům jistě přispívá k pocitu bezpečí a pohody.

 

Společnost IES MORAVIA REAL, a.s.; se zaměřuje na skutečné potřeby dnešní doby. Iniciativa na zlepšení centra města je a stále bude jednou z hlavních myšlenek společnosti.

 

Opravou nemovitostí a jejích správou přispíváme k udržení atraktivity a aktivity života v centru města Olomouce.

 

Volba budoucího nájemce ovlivňuje rozvoj historického centra města a poskytuje tak návštěvníkům a obyvatelům hodnotné využití objektů – nově vybudované zdravotnické zařízení, pasáže, obchody, kavárny, banky apod.

Čtěte více

Po – Pá 7:30 – 16:00

Pracovní doba

IES MORAVIA REAL a.s. sídlí v kanceláři umístěné v centru Olomouce.